مدیریت پرسنل و کارگران

در مورد مدیریت پرسنل و کارگران چه اطلاعاتی دارید؟

مدیریت پرسنل و کارگران یکی از مهمترین فاکتورهای موفقیت سازمان‌ها است. این عملیات شامل بخش‌های مختلفی مانند طراحی و نظارت بر فرایندهای استخدام، مدیریت مالی و مزایا، ارتقا دانش و توانمندی‌های پرسنل، ایجاد روابط حرفه‌ای، تجربه کارکنان و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت منابع انسانی می‌باشد.

سامانه مدیریت پرسنل و کارگران به دنبال اهدافی مانند:

  1. استخدام کارکنان مؤثر و کارآمد
  2. بهینه‌سازی عملکرد سازمان
  3. انتخاب بهتر افراد و ورود آنها به محیط کار مناسب
  4. افزایش نوآوری و همراهی با کاربردی‌ترین سیستم‌های مدیریت پرسنل شامل نرم‌افزارهای مدیریت منابع انسانی (Talent Management)، سامانه‌های پورتال هویت کاربری (Total Identity Management) و یا سیستم حضور و غیاب (People Attendance System)
  5. مدیریت پرسنل با سیستم‌های اعتبار سنجی و تحلیل کارکرد ماهانه کارکنان
  6. برنامه‌ریزی و ارتقا دانش و توانمندی‌ کارکنان، با استفاده از دوره‌های آموزشی حرفه‌ای و آموزشی و مربی‌گری برای توسعه کارکنان
  7. تصمیم‌گیری به‌موقع و مطالعاتی برای شناسایی نیازهای سازمان و کارکنان
  8. تحلیل کارکرد و عملکرد سازمان
  9. بر‌قراری روابط حرفه‌ای با کارکنان و ایجاد محیط کار صمیمی است
زنبیل خرید
تماس با ققنوس