سامانه های ارزیابی الکترونیک

در مورد اهداف سامانه های ارزیابی الکترونیک چه اطلاعاتی دارید؟

سامانه های ارزیابی الکترونیک با هدف فراهم کردن یک پلتفرم آنلاین برای ارزیابی عملکرد کارکنان و سازمان ها به کار می‌روند. این سامانه ها با استفاده از فناوری های نوین، به کاربران امکان می دهند تا به راحتی و با سرعت بالا، عملکرد خود را ارزیابی کنند و بهبود آن را در پیش بگیرند همچنین  به فرآیندهای ارزیابی کارکنان و عملکرد آنها بر اساس استانداردهای مربوطه می‌پردازد. با سامانه‌های ارزیابی الکترونیک، مدیران می‌توانند با مشاهده عملکردی که کارکنان از خود نشان می‌دهند، با برنامه ریزی‌های توانمند سازی، شناسایی نواقص فرآیندهای کاری را ارتقا داده و در نهایت بازدهی و کیفیت خدمات و محصولات را بهبود بخشند.

سامانه ارزیابی الکترونیک به دنبال اهدافی مانند:

  1. افزایش بهره وری و عملکرد کارکنان و سازمان ها
  2. بهبود رفتار کارکنان و افزایش تعاملات مثبت در سازمان
  3. افزایش رضایت کارکنان و حفظ آنها در سازمان
  4. بهبود فرآیند ارزیابی عملکرد در سازمان
  5. افزایش شفافیت در ارزیابی عملکرد کارکنان
  6. بهبود فرآیند مدیریت منابع انسانی سازمان
  7. بهینه سازی فرایندها و ارتقای کیفیت خدمات یا محصولات
  8. مشخص کردن نیازهای آموزشی کارکنان ارائه بازخورد به کارکنان و توسعه آنها
  9. بهبود کارایی سازمان با مشاهده عملکرد کارکنان ، شناسایی نواقص و …
  10. بهبود عملکرد کسب و کار با افزایش بهره‌وری، حذف نواقص و بهبود عملکرد کارکنان
زنبیل خرید
تماس با ققنوس