سلسه مراتب اداری برگزاری مناقصات

سلسله مراتب اجرایی مناقصاتبه منظور تعیین سلسله مراتب اداری مناقصات، ناگزیر به طبقه بندی معاملات می‌باشیم پیشنهاد می کنیم برای اطلاع از نحوه طبقه بندی معاملات “طبقه بندی معاملات” را مطالعه نمایید. بر اساس این طیقه بندی سلسله مراتب اجرایی م ...

هوشمندسازی

یکی از مهم‌ترین نیازهای ادارات و سازمان‌های بزرگ، افزایش سرعت انجام کار توأم با دقت بالا است بر همین اساس، شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق مختلفی با استفاده از فناوری‌های هوشمند، در مسیر خودکارسازی برداشته‌اند.شرکت فناوری اطلاعات ققنوس با هدف ...

مناقصه یا Tender

مناقصه شیوه های انعقاد پیمان های اداری را می توان به دو گروه کلی تقسیم کرد: گروه اول: پیمان های مبتنی بر رقابت. گروه دوم: پیمان های مبتنی بر توافق. در اینجا به گروه اول (پیمان های مبتنی بر رقابت) می پردازیم: مناقصه یا ...

مزایده یا Auction

مزایده یا Auctionمزایده در فرهنگ عمید از (اسم مصدر) به معنی چیزی را در معرض فروش گذاردن چنان که هر کسی به قیمت گران ‌تر بخرد به او فروخته شود و مالک آن شود می باشد که البته معنای لغوی دقیقا دربرگیرنده معنای حقیقی و کاربردی نیز می باشد.مز ...

تاثیر سیستمی شدن و حذف کاغذبازی اداری

تأثیر سیستمی شدن و حذف کاغذبازی اداری امروزه مصرف روزافزون کاغذ در کشور ایران و در پی آن، ایجاد فشار بیش از حد بر جنگل ها و محیط زیست در سطح جهان، خود دلیلی بر ایجاد بار مالی بر دولت ها گردیده است که توجه و اهتمام به صرفه جویی و اصلاح الگوی تولید و مصرف ...