مدیریت منابع انسانی پیمانکاران

مدیریت منابع انسانی پیمانکاران در سازمان ها به چه صورت است؟

مدیریت منابع انسانی پیمانکاران در سازمان‌ها یکی از بخش‌های حیاتی است که مشابه مدیریت کارکنان ثابت در سازمان‌ها عمل می‌کند. با این حال، مدیریت تامین کنندگان تخصصی و شریک‌های کسب و کار برای پیمانکاری جهت ارائه خدمات مختلف به سازمان‌ها، به دلیل تفاوت‌های جزئی در وضعیت استخدام، طرح‌های پرداخت و سایر مسائل مرتبط با کارگران ثابت، تفاوت‌هایی دارد.

فرآیند مدیریت خرید و تامین در پروژه‌ها، شامل یک سری فرایندها است که به منظور تامین منابع و امکانات مورد نیاز برای پروژه انجام می‌شود. برای موفقیت در این فرایند، باید به همه جزئیات و شرایط فنی و مالی از جانب خریداران و تامین‌کنندگان توجه شود و نقاط قوت و ضعف مرتبط با تامین منابع ارزیابی شود.

 

فرایند مدیریت خرید و تامین در پروژه‌ها شامل مراحل زیر است:

 1. شناسایی نیازها: این مرحله شامل شناسایی و تعریف دقیق نیازمندی‌های پروژه است. در این مرحله نیازمندی‌های پروژه به دو دسته خرید و اجاره تقسیم می‌شوند.
 2. تعیین فرآیند خرید: در این مرحله، فرآیند خرید مورد نظر برای هر کالا یا خدمات تعیین می‌شود. این فرآیند شامل مواردی مانند تعیین تامین کننده، شرایط قرارداد، قیمت و شرایط پرداخت است.
 3. ارزیابی تامین‌کنندگان: در این مرحله، تامین‌کنندگان شناسایی می‌شوند و توسط قسمت سنجش کیفیت و تنظیم قرارداد بررسی می‌شوند. این مرحله شامل تحلیل عملکرد پیشین تامین‌کنندگان و بررسی حسن نیت آن‌ها در اجرای قراردادهای قبلی است.
 4. انتخاب تامین‌کنندگان: در این مرحله، تامین کننده‌های مختلف بررسی و انتخاب می‌شوند. برای این منظور، اطلاعات مختلفی مانند قیمت، کیفیت، تجربه و شرایط قرارداد تامین کننده‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. قرارداد و توافق‌نامه در این مرحله، قرارداد با تامین‌کننده تنظیم و امضاء می‌شود و شرایط توافق برای تامین کالا و خدمات در قرارداد و مدت زمان قرارداد مشخص می‌شود.
 5. مانیتورینگ تحویل کالا یا خدمات: پس از خرید، تحویل کالا یا خدمات باید مانیتورینگ شود تا اطمینان حاصل شود که شرایط قرارداد رعایت شده است.
 6. پایان قرارداد: در این مرحله، با خاتمه قرارداد نامه پایان قرارداد برای تامین‌کننده تهیه می‌شود.

 

سامانه مدیریت منابع انسانی به دنبال اهدافی مانند:

 1. ایجاد قرارداد پیمانکاری و مشخص نمودن شرایط قانونی و مالی
 2. شناسایی و انتخاب پیمانکار مناسب
 3. اعلام شرایط و الزامات برای پیمانکاران رسمی
 4. رصد و نظارت بر کیفیت انجام کار و ارائه خدمات توسط پیمانکاران
 5. مدیریت پرسنل و ارتباط با پیمانکاران برای رسیدن به عملکرد بهینه و همچنین پرداخت به موقع به پیمانکاران برای خدمات ارائه شده
 6. ایجاد روابط حرفه‌ای با پیمانکاران و حفظ ارتباطات کامل بین دو طرف
زنبیل خرید
تماس با ققنوس