محصولات

از جمله محصولات ققنوس  سامانه های مدیریت پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان، مناقصات و مزایدات، پروژه های اهدایی و نیرورسانی و ارتباط با مشتری CRM می باشد.

سامانه مدیریت مناقصه و مزایده، یک راه حل نرم افزاری است که برای مدیریت فرآیندهای مناقصات و مزایدات استفاده می شود. این ابزار به سازمانها کمک می کند تا مناقصات و مزایدات خود را آماده، ارسال، نظارت، ارزیابی و اعطا کنند. همچنین، ویژگی هایی مانند ارسال آنلاین پشنهاد، ارزیابی، گزارش و تجزیه و تحلیل داده ها را ارائه می نماید.

سامانه مدیریت پیمانکاران، ابزاری است برای مدیریت پیمانکاران با توجه به توانایی ها و تجربیات آنها. این سامانه به شما کمک میکند تا پیمانکارانی را برای اجرای پروژه هایتان انتخاب نمایید که می توانند کار شما را به خوبی انجام دهند. همچنین برای شما این امکان را فراهم می کند تا بتوانید عملکرد پیمانکاران در حین اجرای کار را پیگیری و هرگونه انحراف از استاندارد را شناسایی نمائید.

سامانه مدیریت تامین کنندگان، ابزاری است که به سازمانها کمک می کند تا زنجیره تامین خود را به طور موثر مدیریت کنند. این بستری را فراهم می‌کند که تامین‌کنندگان می‌توانند داده‌های خود را آپلود کنند و از خریداران بازخورد دریافت کنند. همچنین سازمانها را قادر می سازد تا عملکرد تامین کنندگان خود را پیگیری کرده و هرگونه انحراف از استاندارد را شناسایی کنند.