سامانه انتخاب پیمانکار | ساپ

این سامانه جهت کاهش مراجعات حضوری پیمانکاران و متقاضیان و افزایش شفافیت و سرعت انجام مراحل مربوط به برگزاری مناقصات و استعلام های پروژه‌های اجرایی بین پیمانکاران تایید شده طراحی و پیاده سازی گردیده است. این سامانه با ایجاد کار تابل های الکترونیکی مجزا ویژه مدیران و کارشناسان سازمان، پیمانکاران و متقاضیان علاوه بر مدیریت هر چه بهتره فرایندهای مرتبط، امکان توزیع عادلانه پروژه ها بین پیمانکاران تایید شده و ایجاد بستر رقابتی سالم بین تمام پیمانکاران را فراهم می آورد. این سامانه می تواند با استفاده از سرویس ها به صورت یکپارچه با سایر سامانه های داخلی سازمان ارتباط برقرار نماید.

پروژه های اهدایی

پروژه های اهدایی

ارت و تابلو

ارت و تابلو

نظارت بر پروژه ها

نظارت بر پروژه ها

استعلام اداری

استعلام اداری

پروژه های خط گرم

پروژه های خط گرم

ققنوس راهکارهای زیر را با استفاده از سامانه پیمان به سازمان ها ارائه می نماید: