مناقصات

سلسله مراتب اجرایی

به منظور تعیین سلسله مراتب اداری مناقصات، ناگزیر به طبقه بندی معاملات می‌باشیم پیشنهاد می کنیم برای اطلاع از نحوه طبقه بندی معاملات “طبقه بندی معاملات” را مطالعه نمایید. بر اساس این طیقه بندی سلسله مراتب اجرایی مناقصات به شرح زیر می باشد:

1   معاملات کوچک: طبق قانون، معاملات کوچک پس از تکمیل فرم اعلام نیاز و اختصاص منابع مالی، تنها از طریق کارپرداز و مسئولیت مستقیم وی صورت می‌پذیرد و سلسله مراتب اداری محدود به کارپرداز و دستور مقام صلاحیت‌دار برای تأمین مایحتاج می‌باشد.

2   معاملات متوسط: پس از تکمیل فرم اعلام نیاز و اختصاص منابع مالی، با بررسی و تحقیق کارپرداز و تأیید مسئول واحد تدارکات صورت می‌گیرد. لذا سلسله مراتب اجرایی محدود به کارپرداز و مسئول واحد تدارکات است.

ضمن آن‌که خرید خدمات مشاوره در معاملات کوچک و متوسط با تشخیص بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او انجام می‌شود.

3   معاملات بزرگ: این معاملات از طرق زیر انجام می‌شوند:

  • مناقصه عمومی و محدود
  • ترک تشریفات
  • عدم الزام به برگزاری مناقصه

با نصب و راه اندازی سامانه پیمان امکان برگزاری انواع مناقصات با تمامی مراحل و قوانین حاکم بر کشور برای سازمان ها و شرکت ها میسر گردیده، جهت مشاهده سامانه مناقصات لطفاً درخواست دمو را ثبت نمایید.

زنبیل خرید
تماس با ققنوس