مزایدات

در مورد اهداف سامانه های مزایدات چه اطلاعاتی دارید؟

سامانه مزایدات، بستری رسمی برای برگزاری مزایدات می‌باشد و شامل مراحلی همچون ثبت نام، ارسال مدارک وثیقه، اعلام قیمت، اعلام برنده و صدور قرارداد می‌شود. از طریق این سامانه‌، شرکت‌کنندگان می‌توانند به راحتی در مزایدات شرکت کرده و پیشنهادات خود را ارائه دهند. در این سامانه با تسهیل برگزاری مزایدات و ایجاد تعامل مستقیم بین شرکت‌های درخواست دهنده با شرکت‌کنندگان، امکان بهبود رونق بازار داخلی وجود دارد.

سامانه مزایدات به دنبال اهدافی مانند:

  1. افزایش شفافیت و عدالت در فرآیند برگزاری مزایدات
  2. کاهش هزینه‌های مرتبط با فرآیند مناقصه‌ای
  3. افزایش رقابت و حضور بیشتر شرکت‌کنندگان در فرآیند مزایده
  4. افزایش کیفیت و کارایی و تسهیل در ارتباط و ارائه اطلاعات به شرکت‌کنندگان
  5. افزایش بهره‌وری و سرعت در فرآیند مزایده و بهبود فرآیند انجام مزایده و کاهش خطاهای احتمالی

 

زنبیل خرید
تماس با ققنوس