اخطار و تشویق

در مورد اهداف سامانه های اخطار و تشویق چه اطلاعاتی دارید؟

سامانه اخطار و تشویق به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت HSE، برای جلب توجه افراد و سازمان ها به مسائل ایمنی و بهداشتی و تشویق آنها به رفتارهای ایمنی و افزایش عملکرد و نتیجه گیری استفاده می شود. این سامانه معمولا شامل ارائه اطلاعات و آموزش های مرتبط با HSE، تشویق به گزارش دادن هرگونه حادثه یا نقص در سیستم ایمنی و بهداشتی، تشویق به پوشیدن تجهیزات ایمنی و محافظتی، ارائه جوایز و پاداش های مالی و غیرمالی به کارکنانی که رفتارهای ایمنی را رعایت کنند و تحریک به رفتارهای ایمنی در محل کار است. هدف اصلی سامانه های اخطار و تشویق، جلب توجه کارکنان به مسائل HSE و افزایش سطح آگاهی و تعهد آنها به رعایت رفتارهای ایمنی و بهداشتی است.

سامانه اخطار و تشویق به دنبال اهدافی مانند:

  1. بهبود رفتار و عملکرد کاربران بر اساس اطلاعات و داده های جمع آوری شده
  2. شناسایی الگوهای رفتاری کاربران و
  3. ارائه اخطارها و تشویق ها به کاربران با توجه به عملکرد آنها
  4. کنترل هزینه های سازمانی با بهبود رفتار و عملکرد کاربران
  5. بهبود تصمیم گیری با ارائه اطلاعات دقیقتر و پیش بینی های بهتر
  6. افزایش تعامل بیشنر بین کاربران و سازمان ها و ایجاد ارتباطات بهتر و افزایش رضایت کاربران
  7. افزایش حفظ بهداشت و ایمنی در محیط کار با ارائه اخطار به کاربران و تشویق آنها

پیمانکاران جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت می بایست از طریق سامانه ای که وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی نموده به نشانی svcc.mcls.gov.ir  اقدام نمایند.

زنبیل خرید
تماس با ققنوس