تأثیر سیستمی شدن و حذف کاغذبازی اداری

امروزه مصرف روزافزون کاغذ در کشور ایران و در پی آن، ایجاد فشار بیش از حد بر جنگل ها و محیط زیست در سطح جهان، خود دلیلی بر ایجاد بار مالی بر دولت ها گردیده است که توجه و اهتمام به صرفه جویی و اصلاح الگوی تولید و مصرف در این بخش برای تعدیل روند استفاده های افراط آمیز و بر خلاف اهداف توسعه پایدار، ضروری می باشد.
بدون شک صرفه جویی و پرهیز از اسراف در هر حوزه و توسط هر شخص و یا مسئولی میتواند بسیاری از مشکلات اقتصادی را کاهش دهد. به عبارت دیگر کلید پیشرفت اقتصادی جوامع امروزی علاوه بر مدیریت زمان در مصرف بهینه و پرهیز از اسراف و تبذیر است.
مصرف قابل توجه کاغذ در کشور نه تنها موجب تخریب محیط زیست، از میان رفتن جنگلها، فرسایش خاک و آلودگی هوا درکشور می شود بلکه برای تأمین بخشی از نیازهای مصرفی به واردات کاغذ هم نیاز است که این مسئله نیز یعنی خروج ارز از کشور… تقريبا ً براي توليد هر تن کاغذ 18 درخت تنومند را بايد قطع کرد واین در حالی است که سرانه مصرف کاغذ هر ايراني در سال حداقل 20کيلوگرم است یعنی سالانه قطع 28 میلیون درخت برای تولید کاغذ !!!
نهادینه کردن دولت الکترونیک و سیستمی شدن ادارات و لزوم توجه ویژه به ایجاد بسترهای فرهنگی مناسب؛ برای اجرای صحیح اين طرحها امري ضروري است اما بسیاری ازمدیران در برابر سیستم سازی مقاومت می کنند زیرا از فناوری می ترسند و اعتماد کافی به سیستم ها ندارند و تصور می کنند هزینه جدی و بالایی برای شما خواهد داشت. این نکته را فراموش نکنید که کسب و کاری موفق است که در برابر تغییرات منعطف باشد پس وقت آن رسیده است که با راه اندازی سیستم های تحت وب از جمله پیمان و انجام تمامی امور طبق فرآیندهای سازمانی بدون کاغذ و با حذف مراجعات فیزیکی غیر الزامی شاهد تحولی عظیم در شرکت های دولتی و خصوصی در جهت تهیه سامانه ها باشیم.

زنبیل خرید
تماس با ققنوس