پیمان

پیمان

سامانه یکپارچه مدیریت پیمانکاران، مشاوران، تامین کنندگان و سازندگان

ساماندهی و بهینه سازی فرایندهای مرتبط با پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان و حذف مراجعات فیزیکی و غیرضروری و افزایش ارائه خدمات الکترونیک سازمان از اهداف پیاده سازی این سامانه بوده است.

این سامانه نرم افزاری با ایجاد کارتابل های مختلف در سطوح مدیران و کارشناسان سازمان، پیمانکاران و مشاوران، تامین کنندگان و سازندگان، پرسنل  و نیروی انسانی شرکت ها اعم از کارگران حجمی و دائمی، سرپرستان و کارشناسان HSE، کلیه فرایندهای مربوط به مدیریت اسناد و مدارک، سوابق، ارزیابی‌ها، مصاحبه ها، آموزش ها و… را به صورت الکترونیک و با استفاده از بستر اینترنت و اینترانت داخلی سازمان، ساماندهی و مدیریت می نماید.

این سامانه با استفاده از سرویس های در نظر گرفته شده قادر به ارسال و دریافت اطلاعات مختلف جهت یکپارچگی با سایر سامانه های سازمان می باشد. ققنوس راهکارهای زیر را با استفاده از این سامانه به سازمان ها ارائه می نماید:

تایید صلاحیت

شناسایی و ارزیابی پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان با استفاده از معیارها و رویکردهای مختلف مدیریتی و عملکردی یکی از چالش های هر سازمان می باشد. پیمان می تواند به عنوان یک ابزار ارتباطی و مدیریتی به شما کمک کند تا این فرایند را بهتر و هوشمندانه تر مدیریت نمایید.

مناقصات و مزایدات

وجود بستری جهت اجرای فرایندهای یک مناقصه یا مزایده برای یافتن بهترین پیشنهاد ها و انجام سریع عملیاتهای اجرایی جهت خرید یا فروش اقلام مورد نظر یکی از امکانات این سامانه می باشد که علاوه بر کاهش زمان تحویل خدمت به واحد متقاضی باعث افزایش شفافیت و بهبود کیفیت پیشنهادات می گردد.

اخطار و تشویق

اخطار و تشویق

یکی از عوامل اجرای کم ریسک پروژه ها و افزایش کارایی پیمانکاران و عوامل اجرایی آنها در انجام پروژه ها، قابلیت تشویق و یا در صورت لزوم تذکر و صدور اخطار برای آنها می باشد. ما این امکان را فراهم می کنیم تا کلیه فرایندهای مرتبط با اخطار و تشویق پیمانکاران و عوامل اجرایی آن ها را به صورت آنلاین مدیریت نمایید.

HSE

فرایندهای HSE

جمع آوری اسناد و مدارک از واحدهای مختلف جهت برگزاری مناقصات و مزایدات، مدیریت، نظارت و اجرای فرایند برگزاری مناقصه و مزایده، دریافت اطلاعات به صورت الکترونیکی از پیمانکار، مشاور و یا تامین کننده، ابلاغ برنده،فرایند قرارداد و ....

ارزیابی و چک لیست های الکترونیک

تنظیم فرمها و مدلسازی آنها و ارزیابی الکترونیک پروژه های در حال انجام توسط کاشناسان مختلف با امکان تنظیم دوره های مختلف جهت ارزیابی از قراردادهای پیمانکاری.

تائید صلاحیت و مدیریت نیروی انسانی

تهیه آرشیو و ثبت اطلاعات فردی، دوره های آموزشی، مهارت های شغلی، انواع فرم های اطلاعاتی مورد نیاز پرسنل و اسناد و مدارک مورد نیاز. امکان ثبت، مدیریت و نگهداری سوابق قراردادها و تسویه حساب های پرسنل با پیمانکاران و مدیریت آن همراه با درخواست صدور کارت شناسایی نیروی انسانی و مدیریت تسویه حساب پرسنل جهت عقد قرارداد جدید.

راهکارهای شرکت برق
 • تایید صلاحیت پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان
 • مناقصات و مزایدات
 • اخطار و تشویق
 • ارزیابی پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان و پروژه ها
 • تایید صلاحیت و مدیریت نیروی انسانی
راهکارهای شرکت پتروشیمی
 • تایید صلاحیت پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان
 • مناقصات و مزایدات
 • اخطار و تشویق
 • ارزیابی پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان و پروژه ها
راهکارهای شرکت گاز
 • تایید صلاحیت پیمانکاران
 • مناقصات و مزایدات
 • اخطار و تشویق
 • ارزیابی پیمانکاران و پروژه ها
 • تایید صلاحیت و مدیریت نیروی انسانی
 • فرآیندهای HSE
راهکارهای صنایع خودرو
 • تایید صلاحیت پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان
 • مناقصات و مزایدات
 • اخطار و تشویق
 • ارزیابی پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان و پروژه ها
زنبیل خرید
تماس با ققنوس