پروژه های اهدایی (نیرورسانی)

فرآیند پروژه های اهدایی یکی از فرآیندهایی است، که در سالیان اخیر مورد استفاده سازمان های مرتبط با پیمانکاران از جمله شرکت های توزیع برق قرار گرفته است. از آنجایی که در این سری پروژه ها ، سه دسته ( شرکت، پیمانکار، متقاضی) دخیل هستند، وجود فرآیندی جهت هماهنگی بین این سه دسته در هر پروژه از زمان ثبت تا اتمام کار و کاهش حضور بی دلیل ارباب رجوع ضروری می باشد.نیازسنجی مشتری در طول چندین سال، باعث شده است این شرکت در مقایسه با رقیبان خود، قدرتمندترین فرآیند را به مشتریان خود عرضه نماید.

 

برخی قابلیت های پروژه های اهدایی (نیرورسانی):

  1. دریافت بانک اطلاعاتی کامل از پیمانکاران
  2. ایجاد کارتابل های مجزا برای پیمانکاران و متقاضیان
  3. تعیین انواع محدودیت ها اعم از : فعالیت پیمانکار، محل اجرای پروژه و …
  4. قابلیت تهیه فهرست بها، پلن و مستندات پروژه
  5. اعمال دسترسی به تمامی تنظیمات سامانه برای مدیران
  6. امکان برگزاری مناقصه مجدد در فرآیند پروژه های نیرورسانی
  7. ارتباط آنلاین و ۲۴ ساعته بین پیمانکار و سازمان
  8. قابلیت اتصال با سایر سامانه ها جهت ارسال و یا دریافت اطلاعات
  9. خصوصی سازی بنا به نیاز مشتری

و …