نظارت

فرآیند نظارت ، امکان انجام فرآیندهای نظارت به صورت شفاف و مستند و ایجاد تعاملات بیشتر را بین ناظران و پیمانکاران ارائه می نماید تا علاوه بر جمع آوری اطلاعات کامل نظارتی از پروژه ها و پیمانکاران تائید صلاحیت شده و مورد تایید، گردش های مربوطه را به صورت کاملا الکترونیک و آنلاین مدیریت و مشاهده نمایند و کارشناسان محترم سازمان نیز بر فعالیت پیمانکار و همچنین پرونده های در دست اقدام ناظران، نظارت کامل داشته باشند.

 

برخی قابلیت های نظارت

  1. امکان چاپ فرم ها بعد از تکمیل به صورت شناسنامه نظارتی
  2. مدیریت ایجاد فرم ها و امکان تکمیل فرم های نظارتی به صورت آفلاین در نقاط فاقد اینترنت
  3. ایجاد ارتباط دو سویه بین پیمانکار و ناظر و ارسال عیوب ثبت شده برای پیمانکار
  4. امکان ثبت درخواست بازدید مجدد توسط پیمانکار پس از رفع عیب
  5. بررسی لیست فرم های مربوط به آن پروژه، تأیید(در صورت تکمیل تمام آیتم ها) یا ارجاع به پیمانکار جهت بررسی
  6. امکان پیوست انواع مستندات در هر مرحله از فرایند نظارت و بایگانی الکترونیک آن
  7. امکان ثبت گزارش
  8. مراحل مختلف بازدید پروژه