مدیریت خط گرم

فرایند مدیریت خط گرم ، امکان انجام  فرآیندهای خط گرم به صورت شفاف و مستند و ایجاد تعاملات بیشتر بین متقاضیان و پیمانکاران و کارشناسان شرکت برق را ارائه می نماید تا علاوه بر دریافت اطلاعات کامل از پروژه ها و پیمانکاران مورد تایید، رتبه بندی و تایید صلاحیت  پیمانکاران مربوطه را به صورت کاملا ً الکترونیک و آنلاین مدیریت و محاسبه نماید.

برخی قابلیت ها و مزایای فرایند مدیریت خط گرم

  • ايجاد كارتابل اينترنتي مجزا ويژه پيمانكاران و متقاضيان پروژه های خط گرم
  • تائید صلاحیت و رتبه بندی الکترونیک بر اساس پرسشنامه های موجود و تهیه بانک اطلاعاتی پیمانکاران مجاز خط گرم
  • دریافت گزارشات متنوع تشریحی، آماری و نموداری توسط مدیران اموری و ستادی
  • امکان قيمت دهي پروژه ها توسط پيمانکاران بدون اطلاع از قيمت ديگر پيمانکاران و شرکت کنندگان
  • ایجاد محیطی رقابتی (کیفی و فنی ) به منظور توسعه فعالیت ها
  • تقسيم پروژه ها به صورت عادلانه و مطابق با سقف های تعیین شده پیمانکاران
  • اطلاع پیمانکاران و متقاضیان از روند مناقصه و اجرای پروژه