تماس با ققنوس

لطفا از روش های زیر برای تماس با ققنوس استفاده نمایید.

ساعات-کاری

ساعات کاری

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 08:30_ 15:00

آدرس

دفتر مرکزی

شهرضا، خیابان شهید بهشتی، میدان حرریاحی، پلاک 357

تلفن-تماس

تلفن تماس

02188745705

95_03153246990

پست-الکترونیک

پست الکترونیک

info@phx.ir

phx1383@gmail.com