شناسایی و ایجاد لیست های پیمانکاران، مشاوران، تامین کنندگان و سازندگان واجد شرایط باعث کاهش ریسک اجرای پروژه ها و خرید کالا می گردد. با استفاده از پیمان انواع لیست های کوتاه را تحت یک سامانه و به صورت کاملا بومی سازی شده مدیریت نمایید. مدیریت تایید صلاحیت در سامانه پیمان برای ارزیابی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران، مشاوران، تامین کنندگان و سازندگان در صنایع مختلف طراحی و پیاده سازی گردیده است.

با استفاده از این قابلیت و دريافت آنلاين اطلاعات پيمانكاران، مشاوران،  تأمین كنندگان و سازندگان از طریق فرم های خوداظهاری میتوان با تنظيم و مدیریت لیست های کوتاه و رتبه بندی متقاضیان باعث کاهش ریسک در انتخاب پیمانکاران، مشاوران، تامین کنندگان و سازندگان واجد شرایط گردد.

  • دسترسي به اطلاعات مورد نياز در كمترين زمان ممكن
  • مدیریت انواع فرم ها و مدل های ارزیابی صلاحیت
  • قابليت دریافت انواع مجوزها، مدارک، گواهی نامه ها و مستندات با امکان ثبت و مدیریت تاریخ های اعتبار
  • تکمیل و ارسال فرم های ارزیابی و محاسبه امتیاز مطابق فرمول های تعیین شده
  • ارائه گزارشات تفصيلي مديريتي  به صورت نموداري
  • صدور درخواست ها تایید صلاحیت همراه با داشبوردهای مورد نیاز جهت مدیریت و تایید درخواست ها
  • پیگیری ساده وضعیت تمام پیمانکاران مشاوران تامین کنندگان و سازندگان
  • متمرکز سازی و ایمن سازی مستندات و داده ها و دسترسی به آنها بر اساس نیاز ز و سطوح دسترسی
  • خودکار سازی فرایندهای دستی تائید صلاحیت و الکترونیک سازی منابع کاغذی

درباره قابلیت مدیریت تائید صلاحیت پیمان بیشتر بدانید:

اعمال-تنظیمات

قابلیت بومی سازی و اعمال تنظیمات

بومی سازی و مدیریت اطلاعات و منابع برای ایجاد و بروزرسانی لیست های کوتاه

 

تنظیم و تخصیص منابع لازم جهت ورود اطلاعات توسط پیمانکاران، مشاوران، تامین کنندگان و سازندگان

انقضای-مدارک

مدیریت انقضای مدارک

تاثیر تایید صلاحیت مداوم با توجه به انقضای منابع وارد شده توسط پیمانکاران، مشاوران، تامین کنندگان و سازندگان

 

جمع آوری و به روزرسانی اطلاعات جدید با توجه به سیاست‌های سازمانی

 

تسهیل در تمدید و مدیریت اطلاعات توسط پیمانکاران، مشاوران، تامین کنندگان و سازندگان

همکاری-آنلاین

همکاری آنلاین در محیطی مشترک

کاهش مراجعات حضوری پیمانکاران، سرپرستان و عوامل اجرایی

 

بهبود و توسعه ارتباطات بین بخش های مختلف سازمان و همچنین کارشناسان سازمان با پیمانکاران، سرپرستان و عوامل اجرایی

 

افزایش شفافیت فرایندهای اداری مناقصه و مزایده برای کلیه کاربران سامانه و پیمانکاران، سرپرستان و عوامل اجرایی

داده-ها

پایگاه داده متمرکز

افزایش رضایتمندی پیمانکاران، مشاوران، تامین کنندگان و سازندگان با یکبار وارد کردن داده ها

 

افزایش کارایی‌ با افزایش سرعت رهگیری پیمانکاران، مشاوران تامین کنندگان و سازندگان در جمع آوری داده ها به حداقل رسیدن خطاها و ضایعات اداری

 

حفاظت از حریم خصوصی و جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به داده‌های حساس

 

یکپارچگی کلیه اطلاعات مرتبط در پایگاه داده