تایید صلاحیت

شناسایی و ایجاد لیست های پیمانکاران، مشاوران، تامین کنندگان و سازندگان واجد شرایط باعث کاهش ریسک اجرای پروژه ها و خرید کالا می گردد. با استفاده از پیمان انواع لیست های کوتاه را تحت یک سامانه و به صورت کاملا بومی سازی شده مدیریت نمایید. مدیریت تایید صلاحیت در سامانه پیمان برای ارزیابی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران، مشاوران، تامین کنندگان و سازندگان در صنایع مختلف طراحی و پیاده سازی گردیده است.

با استفاده از این قابلیت و دريافت آنلاين اطلاعات پيمانكاران، مشاوران،  تأمین كنندگان و سازندگان از طریق فرم های خوداظهاری میتوان با تنظيم و مدیریت لیست های کوتاه و رتبه بندی متقاضیان باعث کاهش ریسک در انتخاب پیمانکاران، مشاوران، تامین کنندگان و سازندگان واجد شرایط گردد.

 • دسترسي به اطلاعات مورد نياز در كمترين زمان ممكن
 • مدیریت انواع فرم ها و مدل های ارزیابی صلاحیت
 • قابليت دریافت انواع مجوزها، مدارک، گواهی نامه ها و مستندات با امکان ثبت و مدیریت تاریخ های اعتبار
 • تکمیل و ارسال فرم های ارزیابی و محاسبه امتیاز مطابق فرمول های تعیین شده
 • ارائه گزارشات تفصيلي مديريتي  به صورت نموداري
 • صدور درخواست ها تایید صلاحیت همراه با داشبوردهای مورد نیاز جهت مدیریت و تایید درخواست ها
 • پیگیری ساده وضعیت تمام پیمانکاران مشاوران تامین کنندگان و سازندگان
 • متمرکز سازی و ایمن سازی مستندات و داده ها و دسترسی به آنها بر اساس نیاز ز و سطوح دسترسی
 • خودکار سازی فرایندهای دستی تائید صلاحیت و الکترونیک سازی منابع کاغذی
درباره قابلیت مدیریت تائید صلاحیت پیمان بیشتر بدانید:

پایگاه داده متمرکز

 • افزایش رضایتمندی پیمانکاران، مشاوران، تامین کنندگان و سازندگان با یکبار وارد کردن داده ها
 • افزایش کارایی‌ با افزایش سرعت رهگیری پیمانکاران، مشاوران تامین کنندگان و سازندگان در جمع آوری داده ها به حداقل رسیدن خطاها و ضایعات اداری
 • حفاظت از حریم خصوصی و جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به داده‌های حساس
 • یکپارچگی کلیه اطلاعات مرتبط در پایگاه داده


مدیریت انقضای مدارک

 • تاثیر تایید صلاحیت مداوم با توجه به انقضای منابع وارد شده توسط پیمانکاران، مشاوران، تامین کنندگان و سازندگان
 • جمع آوری و به روزرسانی اطلاعات جدید با توجه به سیاست‌های سازمانی
 • تسهیل در تمدید و مدیریت اطلاعات توسط پیمانکاران، مشاوران، تامین کنندگان و سازندگان


همکاری آنلاین در محیطی مشترک

 • کاهش مراجعات حضوری پیمانکاران، مشاوران، تامین کنندگان و سازندگان
 • بهبود و توسعه ارتباطات بین بخش های مختلف سازمان و همچنین کارشناسان سازمان با پیمانکاران، مشاوران، تامین کنندگان و سازندگان
 • افزایش شفافیت فرایندهای اداری تائید صلاحیت برای کلیه کاربران سامانه و و پیمانکاران، مشاوران، تامین کنندگان و سازندگان


قابلیت بومی سازی و اعمال تنظیمات

 • بومی سازی و مدیریت اطلاعات و منابع برای ایجاد و بروزرسانی لیست های کوتاه
 • تنظیم و تخصیص منابع لازم جهت ورود اطلاعات توسط پیمانکاران، مشاوران، تامین کنندگان و سازندگان