استعلام اداری

با توجه به نوسان قيمت ها در بازار فعلی و ارائه كيفيت های مختلف، تیم ققنوس، سيستمي قابل اجرا بر روي اينترنت و اينترانت طراحی و راه اندازی نمود تا با استفاده از آن، بین گستره وسيعی از پيمانكاران با كيفيت کار و هزينه های متفاوت، بهترین پیمانکار انتخاب گردد و فرآیند استعلام اداری برای شما تسهیل گردد.

 

برخی قابلیت های استعلام

 1. ایجاد عدالت کاری بین پیمانکاران از طریق تقسیم کار
 2. امکان ثبت استعلام به صورت دستی و یا از طریق سامانه
 3. تفكيك استعلام هاي متوسط و جزئي
 4. امكان انتخاب برنده خارج از تشريفات
 5. اطلاع رسانی پیامکی به پیمانکاران مجاز
 6. امکان مشاهده اسناد استعلام و قیمت دهی به روش هاي متنوع توسط هر پیمانکار در زمان تعیین شده
 7. امكان تمديد زمان استعلام
 8. بررسی قیمت های پیشنهادی و اسناد تکمیل شده استعلام توسط مدیران
 9. امکان ارسال و چاپ قرارداد در کارتابل پیمانکار و سازمان
 10. دارای قابلیت تنظیم شروع و خاتمه قرارداد
 11. كاملا وب بيس و آنلاين همراه با قابليت لينك با ساير سامانه ها