سامانه انتخاب پیمانکار

ساپ

این سامانه جهت کاهش مراجعات حضوری پیمانکاران و متقاضیان و افزایش شفافیت و سرعت انجام مراحل مربوط به برگزاری مناقصات و استعلام های پروژه‌های اجرایی بین پیمانکاران تایید شده طراحی و پیاده سازی گردیده است. این سامانه با ایجاد کار تابل های الکترونیکی مجزا ویژه مدیران و کارشناسان سازمان، پیمانکاران و متقاضیان علاوه بر مدیریت هر چه بهتره فرایندهای مرتبط، امکان توزیع عادلانه پروژه ها بین پیمانکاران تایید شده و ایجاد بستر رقابتی سالم بین تمام پیمانکاران را فراهم می آورد. این سامانه می تواند با استفاده از سرویس ها به صورت یکپارچه با سایر سامانه های داخلی سازمان ارتباط برقرار نماید.

پروژه های نیرورسانی
پروژه های اهدایی
Hand over Construction plans with yellow helmet and drawing tool

ققنوس راهکارهای زیر را با استفاده از سامانه پیمان به سازمان ها ارائه می نماید:

ارسال دیدگاه