سامانه پروژه های اهدایی (نیرو رسانی)

سامانه نیرورسانی / پروژهای نیرو رسانی / انتخاب بهترین پیمانکار

سامانه پروژه های نیرورسانی فونیکس:

یکی از سامانه هایی که در سالیان اخیر مورد استفاده سازمان های مرتبط با پیمانکاران از جمله شرکت های توزیع برق قرار گرفته است، سامانه پروژه های نیرورسانی می باشد.

چرا سامانه نیرورسانی؟

از آنجایی که در این سری پروژه های سازمان برق، سه دسته ( شرکت، پیمانکار، متقاضی) دخیل هستند، هر پروژه از زمان ثبت تا اتمام کار، موجب حضور بی مورد ارباب رجوع در سازمان می گردد. لذا وجود سامانه ای جهت هماهنگی بین این سه دسته در سازمان، ضروری می باشد.

چرا سامانه نیرورسانی فونیکس؟

یکی از نخستین سامانه های طراحی شده توسط شرکت ققنوس، سامانه نیرورسانی فونیکس می باشد. نیازسنجی مشتری در طول چندین سال، باعث شده است این شرکت در مقایسه با رقیبان خود، قدرتمندترین سامانه را به مشتریان خود عرضه نماید. مقایسه همزمان دو سامانه توسط سازمان ها و استقبال از سامانه فونیکس خود گویای این برتری می باشد.

برخی مزیت های این سامانه:

 1. قابلیت اتصال با سایر سامانه ها جهت ارسال و یا دریافت اطلاعات
 2. خصوصی سازی بنا به نیاز مشتری
 3. دریافت بانک اطلاعاتی کامل از پیمانکاران
 4. ارتباط آنلاین و ۲۴ ساعته بین پیمانکار و سازمان
 5. قابلیت تهیه فهرست بها، پلن و مستندات پروژه
 6. تعیین انواع محدودیت ها اعم از : فعالیت پیمانکار، محل اجرای پروژه و …
 7. ایجاد کارتابل های مجزا برای پیمانکاران و متقاضیان
 8. امکان برگزاری مناقصه مجدد
 9. اعمال دسترسی به تمامی تنظیمات سامانه برای مدیران

و …

همچو ققنوس بی مانند…

پرنده افسانه ای ققنوس

دراساطیر ایران، قُقنوس یا قُقنُس، معرب کلمه ی یونانی کوکنوس (Kuknos)، و همتــای کلمه ی هند و اروپایی و چینی فونیکس است و چنین می‌ نماید که شکل آن ترتیب و برآیندی از قرقاول، مرغ چینی و آمیــزه ی آن با دیــگرمــرغــان اسطوره ایست در این روایت ققنـــوس همتـــای قو در ادبیات اروپــایی است که با آوازخـوانـی ، زیست و زندگی خــود را به پــایــان می‌بــرد. اساساً در ادبیات ایــران نیـــز همچــون ادبیــات هنــد و اروپـایی، سوختــن در رنــج خــویش و از خـاکستــر خــود برآمـدن و تـولدی دیـگر، راه بــه اسطــوره ی ققنــوس دارنـد. در فرهنگ انگلیسی زبان، ققنوس Phoenix پرنده‌ای است افسانه‌ای و بسیار زیبا و در نوع خود منحصر به ‌فرد ، که بنا بر افسانه‌ها 500 یا 600 سال در صحاری غرب عمر می‌کند، خود را بر تلی از خاشاک می‌سوزاند، و از خاکستر حاصل، خود او دگر بار با طراوت جوانی سر برمی‌آورد و دور دیگری از زندگی را آغاز می‌کند و می‌گذراند. ققنوس در فرهنگ اروپایی غالباً تمثیلی از فناناپذیری و حیات جاودان است. ققنوس در اصل از ایران باستان به فرهنگ اروپا راه یافته است.

 • تلفن دفتر تهران: 02188745705

  تلفن دفتر اصفهان: 03136759053

  تلفن دفتر شهرضا: 95-03153246990

 • info@phx.ir

  phx1383@gmail.com