سامانه اهدايي

امروزه انتخاب درست پیمانکار برای انجام کار، یکی از معضلات سازمان ها گردیده است. چرا که این انتخاب می بایست با توجه به سابقه کار پیمانکار، کارهای در دست اجرا و بسیاری عوامل دیگر صورت گیرد. این در حالی است که تطبیق این موارد برای انتخاب صحیح، کاری زمانبر و نیازمند دقت و سرعت می باشد. بعلاوه که شخص سومی نیز به عنوان متقاضی، طرف حساب ماجرا باشد.

در این میان، وجود سامانه ای همچون سامانه پروژه های اهدایی فونیکس، که یکی از مهمترین بخش های سامانه ساپ (سامانه انتخاب پیمانکار)، می باشد، می تواند کمک بزرگی به این انتخاب صحیح نماید.

این سامانه، که هم اکنون در چندین سازمان برق کشور در حال استفاده است، بنا به نیاز آن ها خصوصی سازی شده و به سازمان، متقاضی، و پیمانکار این اجازه را می دهد علاوه بر مطلع بودن از مراحل پروژه های خود، بدون نیاز به حضور در سازمان، با هم ارتباط داشته باشند.

همچو ققنوس بی مانند…

پرنده افسانه ای ققنوس

دراساطیر ایران، قُقنوس یا قُقنُس، معرب کلمه ی یونانی کوکنوس (Kuknos)، و همتــای کلمه ی هند و اروپایی و چینی فونیکس است و چنین می‌ نماید که شکل آن ترتیب و برآیندی از قرقاول، مرغ چینی و آمیــزه ی آن با دیــگرمــرغــان اسطوره ایست در این روایت ققنـــوس همتـــای قو در ادبیات اروپــایی است که با آوازخـوانـی ، زیست و زندگی خــود را به پــایــان می‌بــرد. اساساً در ادبیات ایــران نیـــز همچــون ادبیــات هنــد و اروپـایی، سوختــن در رنــج خــویش و از خـاکستــر خــود برآمـدن و تـولدی دیـگر، راه بــه اسطــوره ی ققنــوس دارنـد. در فرهنگ انگلیسی زبان، ققنوس Phoenix پرنده‌ای است افسانه‌ای و بسیار زیبا و در نوع خود منحصر به ‌فرد ، که بنا بر افسانه‌ها 500 یا 600 سال در صحاری غرب عمر می‌کند، خود را بر تلی از خاشاک می‌سوزاند، و از خاکستر حاصل، خود او دگر بار با طراوت جوانی سر برمی‌آورد و دور دیگری از زندگی را آغاز می‌کند و می‌گذراند. ققنوس در فرهنگ اروپایی غالباً تمثیلی از فناناپذیری و حیات جاودان است. ققنوس در اصل از ایران باستان به فرهنگ اروپا راه یافته است.

  • تلفن دفتر تهران: 02188745705

    تلفن دفتر اصفهان: 03136759053

    تلفن دفتر شهرضا: 95-03153246990

  • info@phx.ir

    phx1383@gmail.com