محرم سياه پوش لحظه هاي عاشورا است ...

فرا رسيدن ايام تاسوعا و عاشوراي حسيني را به شماهمراهان ققنوس تسليت عرض مي نماييم.

 

محرم سياه پوش لحظه هاي عاشورا است ...🖤

فرا رسيدن ايام #تاسوعا و #عاشوراي_حسيني را به شما #همراهان #ققنوس تسليت عرض مي نماييم.

#محرم
#تسليت
#ققنوس
#تاسوعاي_حسيني
#عاشوراي_حسينيمحرم سياه پوش لحظه هاي عاشورا است ...🖤

فرا رسيدن ايام #تاسوعا و #عاشوراي_حسيني را به شما #همراهان #ققنوس تسليت عرض مي نماييم.

#محرم
#تسليت
#ققنوس
#تاسوعاي_حسيني
#عاشوراي_حسينيمحرم سياه پوش لحظه هاي عاشورا است ...🖤

فرا رسيدن ايام #تاسوعا و #عاشوراي_حسيني را به شما #همراهان #ققنوس تسليت عرض مي نماييم.

#محرم
#تسليت
#ققنوس
#تاسوعاي_حسيني
#عاشوراي_حسينيمحرم سياه پوش لحظه هاي عاشورا است ...🖤

فرا رسيدن ايام #تاسوعا و #عاشوراي_حسيني را به شما #همراهان #ققنوس تسليت عرض مي نماييم.

#محرم
#تسليت
#ققنوس
#تاسوعاي_حسيني
#عاشوراي_حسيني

محرم سياه پوش لحظه هاي عاشورا است ...🖤

 

فرا رسيدن ايام #تاسوعا و #عاشوراي_حسيني را به شما #همراهان #ققنوس تسليت عرض مي نماييم.

 

#محرم

#تسليت

#ققنوس

#تاسوعاي_حسيني

#عاشوراي_حسيني
اتوماسیون اداری ققنوس

شرکت فناوری اطلاعات ققنوس کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت فناوری اطلاعات ققنوس می باشد