نرم افزار وب بیس مدیریت ارزیابی دوره ای و پروژه ای پیمانکاران

انواع ارزیابی ها اعم از دوره ای، پروژه ای، کیفی، فنی-بازرگانی مدیریت انواع فرم ها و مدل های ارزیابی و ...

فونيكساتوماسیون اداری ققنوس

شرکت فناوری اطلاعات ققنوس کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت فناوری اطلاعات ققنوس می باشد