نرم افزار وب بیس مدیریت فراخوان ها(مناقصه ،مزایده ،ارزیابی کیفی)

مدیریت انواع مناقصه، مزایده، ارزیابی کیفی- فنی- بازرگانی مدیریت اطلاعات پایه فراخوان ها فیلترینگ های مختلف و ...

فراخوان


مدیریت انواع مناقصه، مزایده، ارزیابی کیفی- فنی- بازرگانی

مدیریت اطلاعات پایه فراخوان ها

فیلترینگ های مختلف

و ...
اتوماسیون اداری ققنوس

شرکت فناوری اطلاعات ققنوس کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت فناوری اطلاعات ققنوس می باشد