سامانه شبکه آزمایشگاهی|مدیریت آزمایشگاه ها|سامانه های دانشگاهی

کد : 10030

سامانه شبکه آزمایشگاهی ققنوس


مختصر توضیحی از سامانه

با توجه به نیاز دانشگاه به سامانه ای جهت مدیریت ازمایشگاه های موجود ، این سامانه طراحی گردیده است که نیاز های شبکه ازمایشکاهی هر دانشگاه را تسهیل نماید.

مزایای سامانه آزمایشگاهی
1. سازگاری با تمام مرورگرها
2. پشتیبانی مناسب و ارتقاء مداوم
3. امکان مدیریت تمامی قسمت ها توسط کاربران مجاز
 
برخی از امکانات و ماژول های برنامه
الف) قسمت مدیریتی
1. مدیریت تعریف و دسته بندی آزمایش های مختلف که شامل توضیحات کلی مربوط به آزمایش اعم از ، قیمت ، آزمونگر و غیره می باشد.
2. امکان تعریف تخفیفات مختلف جهت انواع کاربران تایید شده
3. امکان تعریف اعتبارها در سطح های مختلف جهت کاربران متفاوت
4. مدیریت کاربران و آزمونگران در گروه های مختلف
5. مدیریت امور مالی شامل تعریف انواع حساب
6. مدیریت درخواست ها که شامل گزارشات مختلف از قبیل مشاهده لیست درخواست کنندگان و غیره می باشد.
7. صدور نتیجه آزمایش
ب) آزمونگران
هر آزمونگر امکان مشاهده لیست آزمون های تایید شده مرتبط با خود و ثبت نتیجه ی آزمایش را خواهد داشت.
ج) کاربران عادی
هر فرد می تواند با ایجاد یک حساب کاربری برای خود نسبت به درخواست انجام آزمایش های مورد نیاز خود اقدام نماید، همچنین می تواند نتیجه آزمایشات انجام شده را دریافت کند و برایند امور مالی مربوط به خود را مشاهده نماید.

 
اتوماسیون اداری ققنوس

شرکت فناوری اطلاعات ققنوس کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت فناوری اطلاعات ققنوس می باشد