سوالات متداول پيمانكاران
  • قیمتی برآوردي پروژه، بیشتر از سقف پروژه های همزمان است.
  • فرصت قیمت دهی به پايان رسيده است.
  • تاريخ ها چك شود. ممكن است تاريخ هاي شروع و پايان مناقصه و پايان بررسي يكسان باشد.
 • در بعضی مرورگرها، بازگشایی فایل به صورت popup (بالای صفحه سمت راست، در آدرس بار، آیکن ضربدر قرمز رنگ کوچک) نمایش داده می شود. (برای مشاهده ی فایل، روی این آیکن کلیک کنید و Done یا continue را بزنید.)

  • امکان ویرایش وجود ندارد، در صورت تمایل پیمانکار فقط می تواند پروژه را ابطال بزند و کنار برود.(در صورت ابطال دیگر امکان شرکت مجدد در این مناقصه را ندارد.)
  • مدیر می تواند به طور کلی پروژه را ابطال کند و مناقصه مجدد بگذارد.
  • اگر متقاضی قیمت نهایی از طرف پیمانکار را تایید زده باشد، فرم برقدار شدن برای پیمانکار قابل مشاهده است. (یعنی متقاضی هنوز قیمت پیمانکار را تایید نکرده است.)
  • اگر مدیر پایان کار را زده باشد، پیمانکار فرم برقدار شدن را نمی ببیند.

همچو ققنوس بی مانند…

پرنده افسانه ای ققنوس

دراساطیر ایران، قُقنوس یا قُقنُس، معرب کلمه ی یونانی کوکنوس (Kuknos)، و همتــای کلمه ی هند و اروپایی و چینی فونیکس است و چنین می‌ نماید که شکل آن ترتیب و برآیندی از قرقاول، مرغ چینی و آمیــزه ی آن با دیــگرمــرغــان اسطوره ایست در این روایت ققنـــوس همتـــای قو در ادبیات اروپــایی است که با آوازخـوانـی ، زیست و زندگی خــود را به پــایــان می‌بــرد. اساساً در ادبیات ایــران نیـــز همچــون ادبیــات هنــد و اروپـایی، سوختــن در رنــج خــویش و از خـاکستــر خــود برآمـدن و تـولدی دیـگر، راه بــه اسطــوره ی ققنــوس دارنـد. در فرهنگ انگلیسی زبان، ققنوس Phoenix پرنده‌ای است افسانه‌ای و بسیار زیبا و در نوع خود منحصر به ‌فرد ، که بنا بر افسانه‌ها 500 یا 600 سال در صحاری غرب عمر می‌کند، خود را بر تلی از خاشاک می‌سوزاند، و از خاکستر حاصل، خود او دگر بار با طراوت جوانی سر برمی‌آورد و دور دیگری از زندگی را آغاز می‌کند و می‌گذراند. ققنوس در فرهنگ اروپایی غالباً تمثیلی از فناناپذیری و حیات جاودان است. ققنوس در اصل از ایران باستان به فرهنگ اروپا راه یافته است.

 • 09120186227  /  03153244012

 • تلفن دفتر تهران: 02188745705

  تلفن دفتر اصفهان: 03136759053

  تلفن دفتر شهرضا: 95-03153246990

 • info@phx.ir

  phx1383@gmail.com